Miroslaw KUTYLOWSKI

Instytut Matematyki i Informatyki
Politechnika Wroclawska
ul. Wybrzeze Wyspianskiego 27
PL-50-370 Wroclaw
(Poland)

Phone: + 48 71 3202109 (office)

E-mail: first-name.family-name at pwr.wroc.pl

Homepage: https://kutylowski.im.pwr.wroc.pl/general.html