Andrzej GRZEGORCZYK (1922-2014)

Homepage: https://en.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Grzegorczyk